Antysemityzm i pomówienia

Gdyby podobne kłamstwa dotyczyły innego zmarłego intelektualisty, choćby Słonimskiego, Bartoszewskiego, Leśmiana czy Tuwimia, a nie Sandauera, zwalczający antysemityzm bojownicy,  podnieśliby larum na pół świata. Ponieważ jednak Sandauer zalazł za skórę, znacznej części "intelektualnych kanap", wypominając  kumoterstwo i  lansowanie socrealizmu, toleruje się kłamstwa i oczernianie pamięci pisarza. Wygodniej by opluwany przez faszystów, odszedł w niepamięć, niż by jego twórczość mała przypominać niechlubne działania wielu moralnych autorytetów...

Władze, w postępowaniu karnym, zrobiły wszystko, by niczego nie zrobić...  Dzieje się to w kraju, w którym  oficjalnie twierdzi się, iż państwo zwalcza antysemityzm. Społeczeństwo pewno specjalnie antysemickie nie jest, ale za to władze dają zielone światło dla antysemickich pomówień, gdy chodzi o pamięć tych, których nie lubią....

wstęp - pomówienia wobec Artura Sandauera i doniesienie do Prokuratury

cz.2 w imieniu Państwa, wymiar sprawiedliwości - uczynić wszystko, by nie zrobić niczego 

cz.1 Antysemityzm i pomówienia - wstęp W rocznicę marca 1968

 

W wielu sprawach nie zgadzałem się z ojcem. Negatywna ocena postawy politycznej, ostatnich lat życia, nie zwalnia mnie z obowiązku chronienia jego pamięci przed antysemickimi, kłamliwymi pomówieniami.....

Antysemici przypisują ludziom żydowskiego pochodzenia, złowrogie działania. Mord rytualny i krew  do produkcji macy, to chyba już przeszłość, ale Żydzi nadal mają budować Judeo- Polonie, zaś wiara w tajne protokoły Mędrców Syjonu ciągle powraca. Żadna to przyjemność dyskutować z bredniami, jednak zmuszony zostałem podjęć działanie w jednej ze spraw, bo dotyczy ona, mojego nie żyjącego ojca. By uzasadniać nienawiść rasową w tysiącach miejsc Internetu kłamliwie przypisuje się Arturowi Sandauerowi, zmyśloną antypolską wypowiedź, kłamliwie określając go jako żydowskiego pisarza. Miał pisać: "Żydzi są głową Polaków, bo są lepsi, a Polacy to ręce i nogi. Dlatego antysemityzm w Polsce to choroba umysłowa, to buntowanie się ręki i nogi przeciwko własnej głowie. Nie może polska ręka bić żydowskiej głowy W czasie wojny zginęli prości Żydzi i wybitni Polacy. Uratowali się wybitni Żydzi i prości Polacy. Dzisiejsze społeczeństwo w Polsce - to żydowska głowa nałożona na polski tułów. Żydzi stanowią inteligencję, a Polacy masy pracujące." Nikt oczywiście nie podaje źródła tej wypowiedzi. Natomiast moje sprostowania czy domaganie się podania źródła, spotyka się z tą samą reakcja:  Ja piszę sprostowanie, nikt się nim nie przejmuje, zaś kłamliwy cytat pojawia się w kilkudziesięciu nowych miejscach. Każdy, kto chce zobaczyć ile jest tego, może wpisać w wyszukiwarce google dwa słowa: Żyd Sandauer

 

- Adam Sandauer

więcej

cz.2 zwalczanie antysemityzmu, deklaracje nie starczą

to kontynuacja tego co opisane wcześniej w dziale "antysemickie pomówienia - wstęp"

Wolę i obietnice zwalczania antysemityzmu, składali  przedstawiciele PO, a póżniej i PIS'u Dekaltracje wygłaszali  Prezydent Bronisław Komorowski i Prezydent Andrzej Duda, Premier Beata Szydło i minister Andrzej Seremet. Poniżej jak jest to realizowane w praktyce w postępowaniu karnym. W rzeczywistości dużo deklaracji polityków, a efekty, zobacznie sami....

 

więcej