Z arch. IPN

Na razie o liście 34...

W przyszłości będą tu także opisy i dokumenty związane z innymi sprawami ... 

dok IPN: List 34, Artur Sandauer odmawia wycofania podpisu

W 1964 roku 34 intelektualistów skierowało list do Premiera Cyrankiewicza, protestujący przeciwko polityce kulturalnej państwa. Po popisaniu i ujawnieniu dokumentu rozpoczęły się represje i naciski na sygnatariuszy by wycofali podpisy.

więcej