osioł Platon z PGRu na Mazury

Mam sporo starych negatywów, najstarsze są technicznie b. kiepskie, ale obróbka cyfrowa, pozwala coś z nich wydobyć......Postanowiłem publikować niektóre z nich, bo są interesujące z przyczyn historycznych... jak choćby fotografie z 68 roku z osiołkiem Platonem, którego autostopem transportowaliśmy z PGR'u na Śląsku, aż na Mazury.

Bo osiołek, stał się świadectwem rozwydrzenia bananowej młodzierzy, bo po marcu 68 mówił o nim pierwszy sekretarz KC PZPR tow. Władysław Gomułka i pisał Ekspres Wieczorny. A właściciele Wiktor Górecki i Teresa Bogucka, siedzieli w więzieniu. Osła trzeba było zabrać, bo nie mógł dłużej karmić się socjalistyczą PGR' owską trawą.
Skanując stare archiwalne negatywy znalazłem kilka zdjęć, gdy z Basią Kmicic i Michałem Boguckim, przewoziliśmy go na Mazury....  Zdjęcia publikuję po ponda 50 latach wraz ze wspomnieniem, przetkanym niestety już niepamięcią szczegółów tamtych czasów....

Także by przypomnieć polityczną rolę, jaką mimo woli odegrał osioł Platon i przypomnieć debilizm władzy, tamtych czasów.

 

 

O zwyczajach osiołka i wcześniejszych wakacyjnych wyprawach, pisała Teresa Bogucka;

Pojawia się on w opracowaniu o marcu 68 (J. Eisler: Polski rok 1968 str.282 i 572) 

O osiołku jest też kilka słów w wystąpieniu pierwszego sekretarza KC PZPR  tow. Władysława Gomułki  (A.Garlicki, Przegląd Historyczny:  Władysław Gomułka o marcu 1968  str. 509 i 510)