Plener w Osiekach 1967 rok

Czas pandemii, siedzę w domu i szukam sobie zajęć. Skanuję stare negatywy. Postanowiłem niektóre publikować, są technicznie kiepskie, ale interesujące z przyczyn historycznych... Choćby te z pleneru w Osiekach w 1967 roku....

W czasach PRL każdy z tych plenerów był ważnym wydarzeniem. Genialny okazał się pomysł finansowania imprezy. Zamiast przeznaczać środki na zakup wspólczesnych obrazów, finansowano plener, zapraszając znanych plastyków. Wprowadzono zwyczaj ofiarowania, po obrazie.... Tak  powstała świetna kolecja w Muzeum Koszalinskim.