Plener w Osiekach 1967 rok

Erna Rosenstein przy tablicy informacyjnej.

Erna Rosenstein przy tablicy informacyjnej.

Erna Rosenstein przy tablicy informacyjnej. Osieki 1967r.