Galeria Artura Sandauera

A. Sandauer i Z. Rylukowska - red.naczelną Nowych Książek

A. Sandauer i Z. Rylukowska - red.naczelną Nowych Książek

Artur Sandauer i Zenona Rylukowska - autorka wspomnień o Arturze Sandauerze i o Ernie Rosenstein