Osieki w orwo colorze lata 70

Bolesław Kurzawiński, Osieki lata 70

Bolesław Kurzawiński, Osieki lata 70

Bolesław Kurzawiński, Osieki lata 70