Osieki w orwo colorze lata 70

happening, Osieki lata 70 zdj.3

happening, Osieki lata 70 zdj.3

happening w trakcie pleneru w Osiekach połowa lat 70 tych