Plener w Osiekach 1967 rok

Erna Rosenstein przy tablicy informacyjnej. .

Erna Rosenstein przy tablicy informacyjnej. .

Erna Rosenstein przy tablicy informacyjnej. Osieki 1967r.